Γυναικολογική-Μαιευτική

Μέσω του 3D Animated Medical βίντεο παρουσιάζονται εξειδικευμένες γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις μέσω του εξελιγμένου ρομποτικού μηχανήματος Da Vinci

 

 

el