Λεμφοίδημα

3D Animated medical βίντεο για τη θεραπεία του Λεμφοιδήματος στο κάτω άκρο με αγγειακή μεταφορά λεμφαδένων μέσω των BioBridge ® Collagen Scaffolds

 

 


 

Θεραπεία λεμφοιδήματος με μεταφορά λεμφαδένων & BioBridge ® Collagen Scaffolds

 

 


 

3D Animated medical βίντεο για τη θεραπεία του Λεμφοιδήματος στο άνω άκρο με αγγειακή μεταφορά λεμφαδένων μέσω των BioBridge ® Collagen Scaffolds

 

 


 

3D Animated Medical βίντεο για τη θεραπεία του Λεμφοιδήματος και της Λεμφαγγειογένεσης μέσω BioBridge ® Collagen Scaffolds

 

el