Χειρουργική Ουρολογική

3D Animated βίντεο για τη μέθοδο HoLEP, τη σύγχρονη χειρουργική λύση για την καλοήθη υπερπλασία του προστάτη

 

el