Καρδιοχειρουργική

3D Animated βίντεο για την Ενδοσκοπική επιδιόρθωση μιτροειδούς βαλβίδας 

el