Πλαστική Χειρουργική

3D Animated Medical βίντεο που παρουσιάζει τη μέθοδο αυξητικής στήθους 


 

3D Animation που παρουσιάζει τη μέθοδο της λιποαναρρόφησης στην περιοχή της κοιλιάς 

el