Ρομποτική Χειρουργική

Μέσω του 3D Animated Medical βίντεο παρουσιάζονται εξειδικευμένες γυναικολογικές χειρουργικές επεμβάσεις μέσω του εξελιγμένου ρομποτικού μηχανήματος Da Vinci 


 
 

 

el