Ιστολόγιο

Αφίσα της εκδήλωσης

Ομιλητής στην διαδικτυακή συνάντηση με θέμα «Αξιοποίηση Εφαρμογών Εικονικής και Επαυξημένης Πραγματικότητας».

Διοργανωτές: Ίδρυμα Σταματίου 

Κυριακή 3 Μαΐου 2020 στις 7μ.μ.

el