Ιστολόγιο

Φωτογραφία από την Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Ομιλητής στην Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: «Διευρύνοντας τις κατευθύνσεις προς το Επαγγελματικό Μέλλον» 

Διοργανωτές: Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020 στις 18:00.

Φωτογραφία από την Ημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
el